Yrkisdepilin

Yrkisdepilin, på engelsk " the National Vocational Careers Service - administration, guidance and assessment", varetager de overordnede administrative opgaver i forbindelse med erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne på Færøerne.

Yrkisdepilin er sekretariat for arbejdsmarkedets parter, hvad angår erhvervsuddannelsesområdet. Organisatorisk har Yrkisdepilin tilvisning til Udenrigs- og kulturministeriet og varetager også visse opgaver for ministeriet med tilknytning til erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Yrkisdepilin har ansvaret for Realkompetancevurderingen på Færøerne på alle uddannelser, undtaget uddannelserne knyttet til Fróðskaparsetrið, det færøske universitet.

Yrkisdepilin er underlagt et erhvervsuddannelsesråd og fagudvalg og har sekretariatopgaven for begge instanser.
 

Organisation

Erhvervsuddannelsesrådet

Erhvervsuddannelsesrådet
Medlemmerne i erhvervsuddannelsesrådet vælges således:​

  • Relevante fagforbund vælger 4 medlemmer
  • Arbejdsgiverforeningerne vælger 4 medlemmer
  • Ministeren vælger formanden, der skal være ekstern (advokat)

Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsområdet er også repræsenteret i rådet, hvor de har taleret, men ikki stemmeret. Rådet har således 13 medlemmer ialt.

Det faglige udvalg

Det faglige udvalg
medlemmerne i det faglige udvalg vælges således:

  • Relevante fagforbund vælger 2 medlemmer
  • Arbejdsgiverforeningerne vælger 2 medlemmer
  • Parterne skiftes om formandsposten

Love og bekendtgørelser

Færøerne har egne love, der regulerer erhvervsuddannelsesområdet. Der er færøske bekendtgørelser for de uddannelser, hvor både skole- og læredelen kan tages på Færøerne, mens de danske bekendtgørelser bruges som vejledende i de uddannelser, hvor lærlinge må tage skoledelen i dansk skole. 

I den færøske erhvervsuddannelseslov står: "hvis skoledelen i en given erhvervsuddannelse ikke kan tages ved en færøsk skole, skal uddannelsens skoledel følge de regler, der er gældende i det land, hvor skoledelen tages".

 

Den færøske lærlingemodel

Erhvervsuddannelserne på Færøerne er lidt anderledes sat sammen end i Danmark.

Fastsættelse af læretid for lærlinge med færøsk læremester

Lærlinge, der hører ind under Yrkisdepilin, har altid en kontrakt hos en færøsk læremester, der er blevet godkendt som læreplads af Yrkisdepilin. Lærlingen skal derfor ikke indgå kontrakt med dansk skole, da han/hun allerede er bundet af en kontrakt, inden der tages kontakt til den danske skole.

Færøske lærlinge, der tager skoledelen af en erhvervsuddannelse ved en dansk skole, skal følge de af skolens anvisninger, der angår skoledelen. Når det kommer til læredelen, der foregår hos en færøsk mester, har Færøerne egen lovgivning der regulerer forholdet og anvender derfor kun oplysninger fra de danske erhvervsskoler som vejledende, for at fastsætte uddannelsestiden i lærekontrakten.

GF 1 og 2

Lige som i Danmark er der på Færøerne to indgange til en erhvervsuddannelse - ved at søge om optagelse på en skole eller ved at indgå i en lærekontrakt.

Indgangene til de færøske uddannelser er lidt anderledes end i Danmark, da man på Færøerne ikke har det som i Danmark kaldes grundforløb 1. Grundforløb 1, som kan tages på Færøerne, er således ekvivalent med 2. grundforløb ved en dansk skole, mens det færøske grundforløb 2 på 20 uger er ekvivalent med 20 ugers skoleforløb på et dansk hovedforløb. Der opstår derfor let en begrebsforvirring, når det færøske GF2 skal godskrives ved en dansk skole, da det færøske GF2 forløb ligger på hovedforløbet i Danmark.

For lærlinge i det færøske system gælder, at man ikke kan komme videre i en lærlingeuddannelse efter 2. skoleforløb, uden en gældende lærekontrakt. Dette gælder for alle uddannelser. Således har alle færøske lærlinge, der indskrives på en dansk erhvervsskole som færøske lærlinge, allerede en gældende kontrakt med en arbejdsgiver/mester og skal derfor ikke indgå en ny kontrakt formidlet af skolen.

Skolebeviser og Svendebrev

Lærlinge med færøsk lærekontrakt godkendt af Yrkisdepilin, der tager uddannelsens skoledel i Danmark, får et færøsk svendebrev. For at få udskrevet et færøsk svendebrev, skal lærlingen tilsende Yrkisdepilin et underskrevet og stemplet skolebevis, der bevidner, at lærlingen har bestået svendeprøven. Læremesteren skal derudover tilsende Yrkisdepilin et underskrevet bevis for, at lærlingen har bestået uddannelsens praktiske lære.

Da Yrkisdepilin har modtaget begge beviser fra lærling og læremester, bliver svendebrev tilsendt læremesteren, der overrækker lærlingen svendebrevet den dag læretiden udløber.
 

Skolernes opgørelse af færøske lærlinge

I henhold til den danske bekendtgørelse nr. 38 af 3. juli 2003 om tilskudsbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettede uddannelser, er der i §11, stk. 2 fastsat:

”Elever fra Færøerne og Grønland, der som led i færøske eller grønlandske erhvervsuddannelser deltager i skoleundervisning, som efter aftale mellem uddannelsesmyndighederne på Færøerne eller Grønland og institutionerne er tilrettelagt i henhold til lov om erhvervsuddannelser, indgår institutionens opgørelse af årselever på samme måde, som hvis de havde været elever i en dansk erhvervsuddannelse.” 

Løn i læretiden

Færøske lærlinge har krav på løn igennem hele læretiden, uanset om de er i skole eller i lære. Læremestre kan søge Yrkisdepilin om at få refunderet 75% af lønudgifterne de betaler lærlingen igennem en skoleperiode. Danske skoler vil derfor opleve, at lærlinge ved slutningen af hver skoleperiode anmoder skolen om at udfylde en blanket, hvorpå skolen attesterer lærlingens skoleperiode. Blanketten kan downloades her på siden.

Stadig usvarede spørgsmål?

Fandt du ikke svaret på dit spørgsmål ovenover, er du altid velkommen til at kontakte os på mail: yrkisdepilin@yrkisdepilin.fo eller ved at ringe på tlf. +298-306560. Åbningstiderne er fra kl. 9-15 færøsk tid (-1 time ifh Danmark) mandag til fredag.

 

Starvsfólk
Randi Frederiksberg Leiðari randif@yrkisdepilin.fo
Janus á Ryggi Yrkisnevndarskrivari janusar@yrkisdepilin.fo
John Dalsgarð Samskipari - Førleikameting john@yrkisdepilin.fo
Hjørdis Zachariassen Vegleiðari hjordisz@yrkisdepilin.fo
Linda Michelsen Skrivstovufólk lindam@yrkisdepilin.fo
Pætur Haraldsen Albinus Skrivstovulærlingur paetura@yrkisdepilin.fo